• 063/387-520 | 011/3561 723
Pozovite nas:
063/387-520 | 011/3561 723

Uslovi korišćenja

 Uslovi za kupovinu polovne tehnčke robe (Februar 2014)

 1. 1.          Oblast važenja
  1. Ovi  uslovi se odnose na kupovinu polovne elektronike( npr. mobilni telefoni, mp3 plejeri, GPS uredjaji, igracke, konzole; „Uredjaji“) preko firme BG- KRAFT D.O.O. na ovom sajtu („OTKUPTEHNIKE“). Više informacija o firmi BG- KRAFT nalaze se u otisku sajta www.otkuptehnike.rs.
  2. Sve usluge važe pod uslovima iz ove ponude. Mogu se ugovoriti i drugačiji uslovi u odnosu na ovu ponudu, koji mogu da se primenjuju samo uz izričitu pismenu saglasnost „OTKUPTEHNIKE“.
  3. Ako imate pitanja za prodavca o ovim odredbama i uslovima, možete se javiti putem sledeće  e-mail adrese:  (info@otkuptehnike.rs).
  4. 2.          Zaključenje ugovora
   1. OTKUPTEHNIKE kupuje opremu prikazanu na sajtu od pojedinaca ( fizičkih lica) i preduzeća (u daljem tekstu “Prodavac”).
   2. Na sajtu vam stoji na raspolaganju upitni formular, u kom ćete izborom uredjaja na sajtu, potpunim i istinitim opisom stanja uredjaja,  u par koraka realizovati svoju ponudu sa cenom.
   3. Ponuda prodavaca je povezana.
   4. OTKUPTEHNIKE ukazuje na to da će kupovna cena biti kalkulisana kao dnevna cena. Prodavac je obavezan da odmah pošalje uredjaj, tako da se ponuda realizuje najkasnije u roku od 7 dana.
   5. OTKUPTEHNIKE  potvrdjuje prodavcu stizanje- prijem i proveru uredjaja preko e-mail-a. Ali tim još nije ptvrdjeno prihvatanje ponude.
   6. OTKUPTEHNIKE ima pravo da prihvati ponudu u roku od 7 dana od dana prijema uredjaja. Potvrda i ugovor se dobijaju putem e-mail-a, adresirana na prodavca.
   7. Ako opis uredjaja ne odgovara stvarnom stanju uredjaja, OTKUPTEHIKE neće prihvatiti ponudu prodavca. Ovo takodje važi i ako uredjaj ne stigne u roku od 7 dana na adresu OTKUPTEHNIKE. OTKUPTEHNIKE zadržava pravo da u takvim slučajevima ponudi novu otkupnu ponudu i da podnese to prodavcu.
   8. Prodavac moze ovu ponudu da prihvati ili odbije. Medjutim, ako prodavac ne  odgovori na tu ponudu ili je ne odbije u roku od 14 dana, smatraće se prihvaćenom. OTKUPTEHNIKE će prodavcu u novoj ponudi izričito ukazati pažnju na pravno značenje njegovog postupka. Ako prodavac odbije tu ponudu, OTKUPTEHNIKE će poslati uredjaj nazad prodavcu. OTKUPTEHNIKE ne snosi nikakve troškove poštarine tj. Vraćanja uređaja nazad do prodavca.
   9. Ako je prodavac ujedno i potrošač, razumljivo je da je u svim cenama uračunat porez na dodatu vrednost.
   10. 3.          Slanje
    1. Dostava mora biti izvršena u roku od 7 dana od dana zaključenja  ponude za prodaju preko sajta. Odlučujuće je prijem uredjaja od OTKUPTEHNIKE. Nakon ovog perioda zavisino od proizvoda može doći do delimičnog sniženja cene  usled promene tržišnih cena, OTKUPTEHNIKE  ne može da utiče na to. OTKUPTEHNIKE ukazuje na to da informacije koje prodavac ima, imaju suštinsku ulogu u obračunu, jer su to karakteristike koje značajno utiču na tržišnu vrednost ponudjenih uredjaja.
    2. Slanje  proizvoda  prodavca je besplatno, pošiljke van teritorije Srbije idu na račun prodavca.
    3. Slanje se može odvijati na bilo koji drugi način, u tom slučaju troškove snosi prodavac.

Posiljke uz naplatu ( sa otkupom)  neće biti primljene a nastale troškove snosi prodavac.

 1. Prijem uredjaja kao “neslobodnog” programa je iskljuceno. OTKUPTEHNIKE izbegava prihvatanje na taj način. Zbog toga kupac podnosi predstojeće troškove.
 2. Pošiljka treba da bude u odgovarajućem originalnom  pakovanju,ili ako isto ne postoji upakovana tako da se izbegnu sva moguća oštećenja prilikom transporta.
 3. Rizik od gubitka ili druge štete u transportu snosi prodavac sve do predaje uredjaja transportu OTKUPTEHNIKE.
 4. Prodavac je dužan da u paket ubaci samo uredjaj koji je ponudio preko sajta. Svi ostali uredjaji ili pribori će biti besplatno uništeni, bez ikakve nadoknade prodavcu.
 5. 4.          Svojstva uredjaja
  1. Sastavni deo ugovora čini i stanje i opis karekteristika uredjaja.Prodavac je dužan da stanje ponudjenog uredjaja ispravno sačuva. OTKUPTEHNIKE nudi jedan formular koji svaki prodavac treba da popuni i proceni stanje svog uredjaja. OTKUPTEHNIKE ukazuje na to da prodavac ima suštinsku ulogu u obračunu, jer upravo te karakteristike koje on navede utiču na tržišnu vrednost ponudjenog uredjaja.
  2. Terminologija koju OTKUPTEHNIKE koristi odgovara uopštenom jezičkom žargonu i postavljena su na sajtu dodatna  objašnjenja.
  3. Nakon ovog perioda, u zavisnosti od proizvoda, može doći do sniženja cene usled promene tržišnih cena, i OTKUPTEHNIKE ne može da utiče na to.
  4. 5.          Uslovi plaćanja
   1. Isplata kupoprodajne  cene u slučaju prihvatanja ponude  je u roku od 24 časa od dana prijema uredjaja. OTKUPTEHNIKE obaveštava prodavca putem e-mail-a potvrdom o prihvatanju ugovora sa tačnim datumom uplate.  Obrada banke se ne može pripisati kao razlog kašnjenja uplate.
   2. Ukoliko je prodavac donirao deo kupoprodajne cene, ovaj iznos će biti prosledjen za ime i račun prodavca na adresu korisnika na kraju meseca. OTKUPTEHNIKE nije ovlašćen da daje priznanicu za donaciju. Samo donator može da zahteva priznanicu od korisnika.
   3. Krediti partnera  koji prate proces prodaje ( vaučeri), mogu da se koriste najkasnije početkom sledećeg meseca nakon što je prihvaćena ponuda.
   4. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti  putem transfera na bankovne račune , ili plaćanjem  putem PayPal-a . Druge metode plaćanja, posebno gotovinske isplate su isključene.
   5. Prodavac je dužan da obezbedi odgovarajuću izjavu svojih platnih podataka. Kašnjenja zbog pogrešne informacije ne snosi OTKUPTEHNIKE.
   6. 6.          Vlasništvo uredjaja
    1. Prodavac garantuje isporuku svoje ponude  OTKUPTEHNIKE, i garantuje da je on vlasnik uredjaja.
    2. Prodavac garantuje da trece lice nema prava  na prodaju i prenos vlasnistva.
    3. Prodavac oslobadja OTKUPTEHNIKE od zvaničnih potraživanja trećih lica, koji mogu da tvrde da imaju prava na bilo koji uredjaj.
    4. Vlasništvo uredjaja u vreme ponude ili kupovne ponude od strane OTKUPTEHNIKE, prelazi sa prodavca na OTKUPTEHNIKE.
    5. Prodaja i vlasništvo nad uredjajem nemaju veze niti utiču na bilo koji način na sklopljene ugovore mobilnih kompanija mogućih prodavaca, ili ako su mogući prodavci u drugim ugovornim obavezama u vezi sa uredjajem. OTKUPTEHNIKE ne preuzima tekuće ugovore mobilnih telefona, ili kroz to buduća plaćanja, kao što su kupovina aparata  pod ugovorima.
    6. 7.          Odgovornost
     1. Zahtevi naknade šteta od strane prodavca su isključeni. Izuzev šteta koje se odnose na povredu zivota, tela, zdravlja ili kršenja osnovnih ugovornih abaveza (kardinalnih obaveza) od strane OTKUPTEHNIKE, kao i odgovornosti za druge štete koje su njihovi zakonski obaveznici ili pomoćnici namerno ili iz grubog nemara izvršili. Osnovne ugovorne obaveze su one obaveze koje su neophodne za ispunjenje ugovorenog cilja.
     2. U slucaju kršenja osnovnih ugovorenih obaveza, odgovornost preuzima OTKUPTEHNIKE samo za već predvidjene štete uzrokovane nemarom 
      i time izazvane povrede zivota, tela ili zdravlja.
     3. Ograničenja od stavki 1. i 2. primjenjuju se u korist pravnog zastupnika i njegovih pomoćnih agenata OTKUPTEHNIKE i u slučaju da su tvrdnje protiv njih direktno potvrdjene.
     4. Za obezbedjenje svojih podataka programiranih na prodatom uredjaju je iskljucivo odgovaran prodavac.Upućuje se na napomenu pod tackom 8.
     5. 8.          Sigurnost i brisanje podataka
      1. Prodavac šalje uredjaj sa svim priborom koji je potreban za pravilan rad  ili aparat u fabričkom pakovanju.
      2. Prodavac snosi sam odgovornost za obezbedjenje podataka koji se nalaze na aparatu i koje prodavac  i dalje namerava da koristi.OTKUPTEHNIKE ne preuzima odgovornost za obezbedjenje podataka i ne može aparat, poslat od prodavca  vratiti sa memorisanim podacima ili u slučaju nedovoljnog obezbedjenja aparata, memorisane podatke izručiti prodavcu.
      3. Prodavac snosi sam odgovornost da svi lični i privatni podaci, njegovi ili predhodnih korisnika (na primer: imenik, poruke, beleške u kalendaru, slike, muzika, igrice) budu na poslatom aparatu izbrisani ili zašticeni od korišćenja od strane treceg lica.
      4. OTKUPTEHNIKE obavlja u okviru svog procesa brisanje svih podataka na aparatu i vraća na fabričko stanje. Inovacija aparata prouzrukuje brisanje svih postojećih podataka. OTKUPTEHNIKE izričito ističe da zadržavanje memorisanih podataka nije garantovano čak i slučaju da je aparat na tehničkom aktuelnom stanju.
      5. Prodavac oslobadja OTKUPTEHNIKE od svih zahteva da se na aparatu prodatom OTKUPTEHNIKE još nalaze memorisani podaci. To važi i za treće lice.
      6. 9.          Korišćenje ličnih podataka od strane prodavca i zaštita podataka
       1. 1.    OTKUPTEHNIKE podiže, obradjuje i koristi lične podatke kupca, a posebno ime, prezime, adresu, mesto stanovanja, Pay pal podatke i podatke banke, broj telefona i e-mail adresu. Ovi podaci ce biti korišćeni samo uz saglasnost i za završetak otkupa, u naredno navedenim slucajevima.
       2. 2.    Svakom otkupu slede online-pitanja OTKUPTEHNIKE, koja služe za osiguranju kvaliteta servisa. Prodavac će biti pozvan za to preko e-mail-a. Učestvovanje je dobrovoljno. Četiri puta godišnje jedan deo prodavaca će biti pozvan za detaljno online-ispitivanje. Ovo učestvovanje je takodje dobrovoljno.
       3. 3.    OTKUPTEHNIKE koristi vase lične podatke samo za svrhu tehničke administracije website-a i za ispunjivanje vaših želja i zahteva. Samo ako ste nam prethodno dali vase ovlašćenje, koristićemo te podatke isto i za ankete vezane za proizvod i marketinške svrhe - ali samo za taj specifičan slučaj uz potrebnu meru.
       4. 4.    OTKUPTEHNIKE neće dati podatke trećem licu, osim ako je prodavac  dao pre toga svoje ovlašćenje. Obelodanjivanje podatka državnim institucijama će slediti samo ako je to propisano zakonom.
       5. 5.    Ako prodavac odluči da donira deo ili ukupan iznos prodaje projektu pomoći koji je on odredio, lični podaci ( ime, prezime, adresa , iznos donacija ) će se preneti partneru donacije ili primaocu.
       6. 6.    Prodavac ima uostalom pravo na besplatne informacije o podacima koji su o njemu sačuvani  kao i pravo na korekciju, blokiranje ili brisanje podatka. Ako prodavci žele upotrebiti ovo pravo, posebno ako žele dobiti informacije, prodavci moraju pismeno postaviti zahtev sa jasnom njihovom identifikacijom i poslati na:

 

BG- KRAFT DOO BEOGRAD

Patrijarha Dimitrija 24, 11090 Rakovica

 

 1. 7.    Baze Podataka i serveri  OTKUPTEHNIKE ispunjavaju najviše standarde bezbednosti i time obezbedjuje maksimalnu zaštitu podataka prodavca protiv gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog korišćenja. Prenos podataka na internet server OTKUPTEHNIKE  vrši se sigurnosnim standardom SSL procedurom sa najmanje 128 bit-a  šifrovanjem.
 2. 8.    Sajt OTKUPTEHNIKE memoriše lične podatke u svrhu kupovnog procesa. Podaci se nalaze u bazi podataka i omogućuju kontakt preko e mail-a sa kupcima kojima je iznenadno prekinut kupovni proces.
 3. 9.    Sajt  www.otkup tehnike.rs i ostale stranice (podstranice, partnerske ponude) iz OTKUPTEHNIKE koriste servis web analitike. On se koristi “Kolačićima”, sto znaci da su tekstualni podaci sačuvani u kompjuteru posetioca sajta i omugućena je analiza vaseg korišćenja sajta. Informacije, koje generiše kolačić o vašem korišćenju ovog sajta (ukljucujuci i IP adresu posetioca), prenose se na servis web analitiku i tamo se čuvaju. Servis web analitike će koristiti ove informacije, da bi ocenio korišćenje sajta OTKUPTEHNIKE, da bi sastavio izveštaje o aktivnostima sajta  i o pružanju drugih povezanih internet usluga. Ove informacije mogu biti poverene  trećem licu, osim ako to ne zahteva zakon ili ako treća lica ne obradjuju ove podatke u ime servisa ove web analitike. Korisnici sajta OTKUPTEHNIKE mogu da blokiraju instalaciju “Kolačića” preko odgovarajućeg podešavanja na svom softveru. Medjutim, u tom slučaju OTKUPTEHNIKE  ističe da korisnici onda neće moći da koriste neke funkcije ovog sajta.
 4. 10.  Zaštita podataka za korišćenje Facebook dodataka (Like-dugme). Na našim internet sajtovima  su integrisani na socijalnoj mreži Facebook 1601 Južna Kalifornija Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dodaci su označeni sa logoom facebook-a, sa “Like-Dugme”-tom (Svidja mi se), ili sa “Facebook Socijalni Podaci”. Kada posetite web stranicu naseg sajta koja sadrzi takav dodatak, Vaš pregledač obezbedjuje direktnu vezu sa facebook serverima. Kroz vezu dodatka facebook dobija informaciju da ste pozvali odgovarajuću stranu našeg web sajta. Ako koristite dodatke, na primer “Svidja mi se” dugme ili ostavite komentar, a u isto vreme ste preko vašeg personalnog uredjaja ulogovani na facebook, ta informacija će automatski biti sačuvana i podeljena na vašem facebook profilu. Više informacija o ovome naćićete na zaštiti podataka facebook-a, www.facebook.com.
 5. 10.      Saglasnost na privatnost

Prodavac dozvoljava memorisanje, obradu, korišćenje i širenje njegovih ličnih podatka u okviru sajta OTKUPTEHNIKE, svojim potpisom svojom izričitom saglasnošću. Ta saglasnost moze u bilo koje vreme sa biti povucena. Ukoliko imate još pitanja o pregledu, obradi ili korišćenju vaših ličnih podatka ili imate pitanja o informacijama, korekciji, blokiranju ili brisanju podatka kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka:

 

BG- KRAFT DOO BEOGRAD

Patrijarha Dimitrija 24

11090 Rakovica

 

 1. 11.      Završne odredbe

 

            Punovažnost ugovora

 

1)    Ugovor izmedju OTKUPTEHNIKE i prodavca sa kojim je sastavljen ugovor  po  zakonu o elektronskoj trgovini .može biti zaključen elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku (Član 9).

2)    Isto važi i ako prodavac nema opšte pravo u Republici Srbiji, ako prodavac posle zaključenja ugovora promeni svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u inostranstvu, ili ako je njegovo boravište odnosno prebivalište u vreme tužbe nepoznato.